Cadre de Liaison Inter-Organisations • Haiti
CLIO un travail collectif et la promotion du dialogue

Akey sit la > Commissions CLIO > Commission Agriculture Environnement > Documents :

Deklarasyon pou yon politik piblik nan agrikilti k ap ede ranfòse souverente alimantè peyi a, diminye enpòtasyon manje, pwoteje anviwonman an epi amelyore kondisyon lavi peyizan yo

mèkredi 14 mas 2018, pa Admin

Tout versyon pou atik la : [Kreyòl (Peyi Dayiti)] [français]

Noumenm, òganizasyon ki travay nan domèn agrikilti ak elvaj swa kòm gwoup peyizan, swa kòm enstitisyon k ap akonpaye agrikiltè ak elvè peyi Dayiti, oswa k ap defann dwa lamanjay,n ap suiv avèk anpil enterè aksyon pouvwa Ekzekitif Moyiz/Lafontan an depi li enstale. Nou tande prezidan an deklare li vle relanse pwodiksyon agrikòl la, men nou gen anpil enkyetid sou ki wout l ap pran, paske pèsonn poko konprann ki politik li vle mennen vre nan sektè sa a.