Cadre de Liaison Inter-Organisations • Haiti
CLIO un travail collectif et la promotion du dialogue

Accueil > Publications > Annonces :

Tèm Referans Konsiltan Swivi ak Evalyasyon

vendredi 16 novembre 2018, par webmaster | Expire le: 18 novembre 2018

KONTEKS / Context
Chak lane, plizyè mil paran pòv nan milye riral voye pitit pa yo ale viv lwen, avèk fanmi lavil yo. Yo fè sa nan lespwa tifi ak ti gason pa yo pral jwenn chans pou yo ale lekòl si yo fè travay kay moun. Malerèzman nan reyalite, anpil timoun rive nan yon kay kote yo vin eskplwate, abize, neglije, epi dwa yo pa respekte, tankou dwa tout timoun genyen pou yo ale lekòl. Yo pa touche pou travay y ap fè, epi yo pa ka sove.
Depase Fwontyè Yo (FDF) ak Free the Slaves gentan ap travay depi lontan pou kanpe sistèm domestisite sa a, ki rele restavèk. Nan pote kole pou kore kominotè vilnerab yo, pwoteje timoun, epi bati kapasite òganizasyon de baz yo, gwoup yo pral ogmante enpak travay yo.