Cadre de Liaison Inter-Organisations • Haiti
CLIO un travail collectif et la promotion du dialogue

Accueil > Commissions CLIO > Commission Résilience > Documents :

GID SITEM INOVASYON AGWOEKOLOJIK

mardi 18 septembre 2018, par Resilience

Nou gade nou wè chanjman klima se you n nan flewo ki ogmante pwoblèm klimatik nan le mond tankou sechrès, inondasyon, lapli lagrèl elatriye. Tout bagay sa yo deranje anpil moun kap fè agrikilti, nan sans sa a, poun rive bay repons teknik ak twoumant natirèl sa yo nou monte ansanm ak konkou peyizan pwomotè ak agwoekològ nan Asosyasyon Pwodikte ak Agwoekològ Sides (APAESE) nan Okay Jakmèl yon pakèt jaden eksperyans sou 20 pratik agwoekolojik ke nou te chwazi nan brase lide sou pwoblèm klima a ak plantè agwoekològ Kiben, e se pou rezon sa nou te fè ale vini ak yo nan lane 2008 nan 4 pwovens kibèn ki pi avanse nan Pratik agwoekolojik yo e sa te pemèt nou chwazi 20 aranjman teknik ak ladrès epi metodoloji poun te ka akonpanye peyizan, pwodiktè ak oganizasyon nan peyi dayiti nan zafè agwoekoloji. Nan menm travay sa a, pwomotè Jenn ak grandèt ke nou fome nan lekòl agwoekolojik nan Kap-wouj yo bay 19 nan pratik sa yo batistè aprè yo fin fè 7 lane ap eseye adapte nan jade yo, kidonk tout pratik sa yo ki bay bon rezilta epi yo reponn ak kondisyon ekonomik, klimatik, sosyal ak kiltirèl peyizanri ayisyen an e se sa nou chita pou nou rele bon pratik sa yo Sistèm Inovasyon Agwoekolojik Apropriye (SIAA).