Cadre de Liaison Inter-Organisations • Haiti
CLIO un travail collectif et la promotion du dialogue

Accueil > Publications > Annonces :

Beyond Borders _DEPASE FWONTYE cherche un(e) consultant (e)

mercredi 6 novembre 2019, par webmaster | Expire le: 13 novembre 2019

I. OJEKTIF KONSILTASYON AN

Objektif konsilasyon an se pèmèt jwenn sipò pou analize done ki sòti nan divès aktivite tèren ekip pwogram DFY ak patnè li yo ap enplemante. Konsiltasyon sila a ap pèmèt responsab swivi ak evalyasyon an jwenn sipò pou mete ajou kèk zouti pou swiv divès aspè nan pwogram Fondasyon Depase Fwontyè yo (FDF) ak patnè li yo.

II. DESKRIPSYON JENERAL KONTRA A ak RESKONSABILITE KONSILTAN AN

Prensipal fonksyon Konsiltan S&E an se sipòte responsab S&E a nan konsepsyon zouti swivi ak evalyasyon, analize done ki kapte sou tèren nan kad aktivite swivi ak evalyasyon yo. Patikilyèman, konsiltan pral :

• Kontribiye nan analiz done ki kapte sou tèren yon fason pou pi byen oryante pwogram yo ; • Bay bourad ak responsab swivi ak evalyasyon an nan tout inisyativ lap pran pou fè analiz done ki kapte sou tèren nan kad aktivite S&E yo ; • Patisipe aktivman nan pwosesis ranfòsman system S&E a epi nan jefò kap deplwaye pou bay FDF lòt zouti efikas pou kapte done pou swiv ak evalye pwogram li yo ; • Asiste responsab S&E a nan konsepyon ak devlopman baz done pou aktivite sezi yo ;

DIRE ak DAT LIMIT Dire konsiltasyon an se 3 mwa, soti 1 desanm 2019 pou 28 fevriye 2020.

Tanpri souple soumèt CV a, lèt kouvèti a ak referans yo nan yon sèl dokiman word oubyen PDF nan adrès sa a : consultant@beyondborders.net jiska fen jounen 13 novanm 2019.